Kelab Peminat

Keras

Kebenaran itu tidak nisbi sifatnya.

Kebenaran bukan bergantung kepada pandangan kamu dan aku.

Kebenaran itu tsabit dan boleh dicapai.

Kebenaran adalah penawar, meski keras dan pahit.

Bahasa Melayu

Semakin bodohkah kita untuk berbahasa Melayu?

Sedang di luar, berbondong-bondong orang menguasainya - dengan fasih.

Mantiq

Semua pelajar di dalam kelas A adalah baik
Orang yang baik akan masuk syurga
--------------------------------------------------------
Semua pelajar di dalam kelas A akan masuk syurga?

Apa itu?
1)Pelajar
2)Orang
3)Kelas A
4)Syurga
5)Baik