Kelab Peminat

Bila Bumi Kita Rata

Bumi yang rata, kata seorang kawan - fikiran yang maju. Bumi yang bulat pula, katanya - itu benda dahulu, ketinggalan zaman dan lapuk. Bumi yang rata ini, katanya, adalah penanda aras kemajuan negara. Kerana apa, dia bertanya - retorik dan minta aku terus mendengar. Katanya, apabila bumi sudah rata, senanglah dibuat bermacam pembangunan, yakni, dibuang segala hutan tempat jin duduk, diganti pula dengan bangunan-bangunan tempat manusia tinggal. Kalau dahulu, katanya lagi, jika bumi tidak rata, berbukit-bukau, terselindung di bawah pokok-pokok tualang, susah manusia hendak menjalani kehidupan. Berada di dalam hutan begitu, hujahnya, kita ini seolah-olah berjiwa beruk berbadan manusia, yang tertinggal dalam proses evolusi yang dihuraikan oleh Darwin, dalam spekulatif Origin of Species-nya.