Kelab Peminat

Pragmatisme

Selamat siang,

Hari ini saya menemukan makna yang saya cari-cari selama ini.

Suatu ketika dahulu, saya diberitahu begini, "ahli politik bukan idealis - mereka pragmatis."

Saya mencari-cari maksud istilah pragmatis itu, sama ada ia memikul makna positif atau negatif. 

Ini disebabkan, jika menyelak akhbar perdana tempatan, politikus sering dilabel secara buruk, meskipun tajuk yang menaungi berita mereka - memuji mereka bagaikan nak rak.

Kemudian, sewaktu saya menunggu pintu pejabat dibuka saya membuka buku falsafah. Saya membaca faham falsafah William James dan John Dewey. Mereka merupakan ahli falsafah yang berasal dari Amerika Syarikat. Mereka menganut fahaman pragmatis ini. Cuma, bagi John Dewey, ia cenderung kepada fahaman instrumentalis - yakni cabang pragmatisme yang sedikit detail.

Pragmatisme itu apa?

Ali Maksum, kritikus falsafah yang menulis buku Pengantar Filsafat yang sedang saya baca ini mengatakan bahawa:

Pragmatisme (atau juga disebut sebagai Emperisme Radikal) adalah satu aliran yang mengajarkan bahawa yang benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan perantaraan  yang akibat-akibatnya yang  bermanfaat secara praktis. 

Susah untuk difahami kan?

Biar saya berikan contoh. 

Katakan anda seorang pencuri. Anda mencuri di rumah seseorang. Kemudian anda ditangkap. Anda dibawa ke mahkamah untuk perbicaraan. Lalu, hakim akan bertanya kepada anda.

"Kenapa kamu mencuri?" tanya sang hakim.

"Saya tak ada duit untuk anak yang memerlukan rawatan yang begitu mahal," kata anda.

Jika hakim menjatuhkan hukuman - adakah keputusan hakim itu benar?
Alasan yang boleh dikemukakan oleh hakim adalah - mencuri itu sememangnya salah, tanpa mengira tujuan pencurian itu dilakukan. Jika hukuman ini dilaksanakan, barangkali anak pencuri itu akan mati kerana tidak mendapat rawatan. Namun, hakim tetap menegaskan, yang salah tetap salah. Walau pencuri mempunyai niat yang baik terhadap duit yang dicurinya itu.

Jika hakim membebaskan anda - adakah keputusan hakim itu benar juga?
Alasan yang boleh diberikan oleh hakim adalah - dia mencuri untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Jadi, tujuannya baik namun cara dia melakukan adalah tidak tepat. Dengan hasil curian itu, wang itu boleh digunakan untuk menyelamatkan anaknya, yakni akibat kecurian itu adalah baik di akhirnya.

Jika anda seorang penganut ajaran pragmatisme - anda akan mewajarkan keputusan kedua hakim. 

Cuba perhatikan apa yang dikatakan oleh Ali Maksum tadi.

Pragmatisme, bagi saya, menghalalkan apa yang dilakukan oleh manusia - asalkan akibat daripada perbuatan itu akan menyebabkan satu kebaikan. 

Dalam fahaman ini, kebenaran akan dijadikan subjektif dan tidak lagi bersifat tunggal. Kebenaran menurut faham pragmatik akan bergantung kepada mana-mana individu, selagi mana pengalaman, kepercayaan dan tindakan memberi manfaat kepadanya. 

Di dalam dunia ini, terdapa dua sikap ekstrim terhadap kebenaran. Ekstrim pertama - kebenaran itu adalah sesuatu yang dapat dibuktikan secara indrawi, dalam erti kata lain dapat ditunjukkan melalui panca indera. Kelompok ekstrim pertama ini dipanggil materialis. Manakala, ekstrim kedua pula - kebenaran itu adalah sesuatu yang dapat diterima secara logik dan rasional, meskipun tidak terlihat oleh panca indera. Mereka ini digelar sebagai idealis.

William James hadir ke dunia ini untuk mengharmonikan dua sikap ekstrim manusia terhadap kebenaran. Beliau memperkenalkan milliorisme - yang bersikap lunak terhadap kebenaran. Baginya, kebenaran dapat diterima dari kedua pandangan ekstrim ini - asalkan kebenaran itu dapat memberi manfaat kepada manusia. Jadi, ukuran kebenaran sesuatu itu bergantung kepada nilai semasa yang dipegang oleh manusia atau masyarakatnya.

Sekarang, apa kata kita kembali balik kepada ungkapan awal yang saya ketengahkan tadi - 'ahli politik bukan idealis, mereka pragmatis.'

Saya memulangkan anda semua untuk menilai kata-kata itu.

Cuma, sebelum saya mengundur diri, izinkan saya memetik penutup yang dikarang oleh Ali Maksum, apabila beliau menyentuh tajuk pragmatisme:

Jika William James dan Micheal Dewey masih hidup sehingga sekarang, dan melihat kehidupan masyarakat Amerika yang menganut fahaman pragmatisme yang diasaskan oleh mereka, nescaya mereka akan menilai kembali apa yang mereka pegang atau setidak-tidaknya, merombaknya semula.

Tiada ulasan: