Kelab Peminat

Sahabat Kasturi

Sahabat kasturi,
Sabda Nabi,
Dampingi, Ziarahi,
Demi ukhrawi,
Kasih di hati,
Kekal abadi.

Shah Alam
5/3/2010

Tiada ulasan: